Zálohovanie dát

Používajte vaše dáta spoľahlivo, dostupne a bezpečne

Zabezpečte si kompletné nástroje pre spoľahlivé zálohovanie všetkých dát a ich obnovu, v prípade potreby, či preventívne opatrenia straty histórie.

Spoločne vyberieme optimálne riešenia a spôsoby zálohovania vašich dát.

Zálohované dáta pravidelne kontrolujeme a poskytujeme vám prehľadné správy o stave jednotlivých záloh.

Predchádzajte neočakávaným situáciám a používajte vaše dáta neobmedzene – aj keď sa niečo udeje. Lebo spoločne nastavíme primeranú stratégiu zálohovania.

Analýza

Návrhy stratégie zálohovania dát

Realizácia

Komplexných a hybridných foriem zálohovania

Kontrola a report

Pravidelná kontrola a testovanie funkčnosti záloh

Obnova

Obnova dát a IT systémov

Zálohovanie dát
Zálohovanie dát

5 osvedčených dôvodov, prečo majte dáta pod kontrolou

  1. Narastajúce množstvo dát a nových IT technológií
  2. Nové hrozby v oblasti IT bezpečnosti dát
  3. Vznik neočakávanej situácie v IT systéme
  4. Potreba riešiť prípady z histórie firmy
  5. Požiadavka na rýchlosť obnovy poškodených alebo stratených dát

Aj keď IT infraštruktúra dobre funguje, nenechajte sa prekvapiť neočakávanou hrozbou a majte vaše dáta pod kontrolou.

Zálohovanie dát je ideálnou prevenciou pred čímkoľvek, čo sa môže v IT systéme a IT infraštruktúre udiať.

Zálohovanie dát

Vyberte si zálohovanie podľa vašich potrieb

Naše skúsenosti potvrdzujú, že každý klient potrebuje individuálny spôsob zálohovania dát – podľa vlastností a štruktúry dát, ako aj potrebnej dostupnosti a podľa vzniknutej situácie.

Prv ako vám navrhneme spôsob zálohovania a možnosti obnovy vašich dát, prejdeme si vašu aktuálnu situáciu s dátami a vaše požiadavky z dlhodobého hľadiska.

Spoločne navrhneme riešenie, ktoré potom zrealizujeme a dohliadneme na jeho optimálne fungovanie.

Cloud

Privátny alebo verejný cloud

Server/Nas

Offline alebo online pevné zálohy

Dátové a páskové knižnice

Pre rotácie väčšieho množstva záloh

Hybridné riešenia

Pre viacvrstvovú ochranu dát

Nechcete stratiť vaše dáta? Zálohujte ich

Každý deň, čo komfortne pracujete s počítačom, riskujete, že o vaše dáta prídete. Pri množstve priorít a aktivít, ktoré realizujete počas dňa, jednoducho zabudnete na zálohy vašej práce. No stačí veľmi málo - vírus, chyba softvéru, zlyhanie hardvéru, prírodná katastrofa - a vaša práca je nenávratne preč.

Aby ste predišli nepríjemným situáciám s poškodenými alebo stratenými údajmi, vyberte si spoľahlivý spôsob zálohovania vašich údajov (firemných aj súkromných).

Zálohovanie dát vs. archivácia údajov

Zálohovanie dát znamená, že vytvoríte druhú kópiu všetkých vašich dát na odlišnom médiu (pevnom alebo virtuálnom). Na rozdiel od archivácie, ktorá sa najčastejšie realizuje ako uloženie dát na inom médiu, ale tu sa pôvodné dáta z rôznych dôvodov vymažú.

V rámci firmy je dôležité zálohovať dáta rôzneho charakteru - od dokumentov typu WORD, EXCEL, PowerPoint, cez emaily, kontakty, dáta z rôznych programov až po celú firemnú infraštruktúru.

Dáta a údaje ako cenný majetok firmy odporúčame v IT firme IT Crab precízne a poctivo zálohovať a využívať rôzne možnosti zálohovania.

Využívajte rôzne spôsoby zálohovania

Z našej praxe vyplýva, že každý klient má inú štruktúru údajov, rozdielne množstvo údajov a tiež požiadavky na možnosti prístupu k zálohovaným dokumentom, keď sa vyskytne akýkoľvek problém alebo poškodenie pôvodných dát.

Na začiatok prejdeme s klientom jeho požiadavky a potreby a spoločne navrhneme primeraný spôsob zálohovania dát. Či to bude cloud, náš server, dátové knižnice alebo hybridné riešenie, je výsledkom prvotnej hĺbkovej analýzy situácie vo vašej firme.

Nielen zálohovanie dát, ale aj kontrola záloh a obnova dát

Po výbere spôsobu zálohovania a stanovení pravidiel zálohovania (koľkokrát sa bude zálohovanie robiť) zrealizujeme všetky potrebné kroky zálohovania dát a spustíme celý proces. Ideálne je riešenie, keď sa zálohy robia automaticky. Tým sa eliminuje vplyv ľudského faktora a zálohovanie beží pravidelne a samostatne. Citlivé dáta sa zabezpečia pomocou šifrovania a hesiel.

V rámci IT služieb zálohovania dát poskytujeme aj pravidelné kontroly toho, ako zálohovanie funguje, a klientom poskytujeme správy o funkčnosti nastaveného zálohovania.

Ak sa vyskytne špeciálna a neočakávaná situácia, zabezpečíme aj obnovu dát a IT systémov.

Ako poskytovateľovi komplexných IT služieb nám záleží na tom, aby naši klienti mali všetky svoje dáta funkčné, dostupné a bezpečne uložené. V tejto oblasti sme nekompromisní - zálohovanie dát prosto musí byť.