Správa serverov

Správa serverov

Prečo nám zveriť správu serverov?

Dlhoročnými skúsenosťami a školeniami, ako aj správnou metodikou práce ,problémom predchádzame.

To sa v konečnej miere premieta aj do kvality poskytovanej služby a prevencii možných problémov, a tiež aj času riešenia jednotlivých incidentov a porúch, v prípade ich vzniku.

 • Certifikovaný tím odborníkov
 • Stabilita a bezpečnosť vašich systémov
 • Pravidelné vyhodnocovanie hrozieb
Správa serverov

Realizácia a návrh riešení

Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie je pre vás dobré? Ktoré je ideálne pre správny chod vašich aplikácií? Cloud alebo Server? Aká je správna konfigurácia?

Rozhodnite sa správne a používajte riešenia, ktoré sú dobré predovšetkým pre vás.

Nastavíme a navrhneme serverové prostredie podľa vašich potrieb a pre správny chod vašich aplikácií.

Audit

Zistite, aký je aktuálny stav vašich serverov a systémov.

Analýza

Vyberte a zistite, ktoré riešenia sú pre vás vhodné.

Návrh

Navrhneme vám infraštruktúru podľa vašich potrieb.

Realizácia

Inštalácie a konfigurácie serverov a IT riešení.

Dohľad a správa serverov
Správa serverov

Dohľad a správa serverov

Naším monitoringom a pravidelnou kontrolou predídete problémom. Naše systémy nás vedia upozorniť na blížiace sa, alebo vzniknuté problémy. Zároveň sú všetky vaše požiadavky evidované a ste informovaní o ich riešení.

Predchádzame problémom a máme systém a plán pre riešenia vašich požiadaviek.

Správa serverov

Bezpečnosť vašich serverov

Správne nastavenia a sledovanie usmernení od dodávateľov, pravidelné aktualizácie a záplaty pre vaše systémy – toto je iba časť toho, ako držať krok s možnými problémami. Pravidelne testujeme a vyhodnocujeme možné bezpečnostné riziká.

Majte prehľad o stave vašej bezpečnosti a vyhodnocujme spolu možné riziká.

Aktualizácie

Držíme vaše systémy vždy aktualizované.

Nastavenia

Majte systémy nastavené bezpečne.

Audit

Zistite, aké sú možné riziká a hrozby.

Reporting

Kontrolujte, ako napredujete v IT bezpečnosti.

Zálohovanie

Správa serverov

Zálohovanie

Viete, kde sú vaše dáta v prípade neočakávanej situácie? Koľko dát a koľko záloh potrebujete v prípade, že by došlo k čiastkovej alebo celkovej strate dát? Koľko času by ste potrebovali pre obnovenie celkového alebo čiastočného chodu vašich dát a systémov? Nenechávajte si tieto otázky na poslednú chvíľu.

Držte svoje dáta v bezpečí a pod kontrolou. Navrhneme vám stratégiu zálohy dát a spoločne vyberieme riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám.

 • Analýza a návrh stratégie zálohy dát
 • Realizovanie komplexných a hybridných foriem zálohovania
 • Pravidelná kontrola a reporting záloh

Od výberu servera až po bezpečnosť a zálohovanie dát

Optimálny výkon firemného servera priamo ovplyvňuje efektívne fungovanie a činnosť vašej spoločnosti. Aby ste predišli obmedzeniam a poruchám počas realizovania vášho podnikania, zverte správu serverov nám.

Získate odbornosť, hladký chod a predvídanie možných rizík ešte prv, ako vzniknú.

Základné služby správy serverov

 • výber servera podľa vašich požiadaviek a potrieb v súlade s firemnými cieľmi
 • inštaláciu operačného systému a potrebných aplikácií
 • zapojenie servera do siete
 • realizáciu opráv a zmien v nastaveniach
 • dohľad nad bezpečnosťou servera
 • vhodný spôsob zálohy a bezpečného uchovávania vašich dát

Od analýzy potrieb k výberu správneho servera

Pomôžeme vám pri vašom rozhodnutí, aký server vybrať a tiež akým spôsobom zabezpečiť jeho dobrú prevádzku, bezpečnosť a predvídanie možných rizík.

Výber riešenia prebieha v 4 krokoch:

Audit aktuálnej IT situácie

Efektívna spolupráca začína analýzou aktuálneho stavu vašich serverov a zariadení pre stanovenie spoločného štartovacieho bodu.

Analýza potrieb IT zariadení a servera

Vyberiete si základné kritériá, ktoré sú pre vaše fungovanie a dosahovanie firemných cieľov potrebné.

Návrh riešení servera

Ukážeme vám niekoľko možností pre správne fungovanie vášho servera a pomôžeme vám s rozhodnutím.

Realizácia vybraného IT riešenia

Podľa vášho rozhodnutia a našich odporúčaní zabezpečíme realizáciu vybraného IT riešenia a serverov.

Dohľad a správa serverov

 • Inštaláciou servera sme na začiatku našej spolupráce. Prichádza na rad pravidelný monitoring a kontrola účinnosti jeho fungovania v súlade s vašimi potrebami a dosahovaním výsledkov.
 • Systém evidencie a kontroly činnosti serverov včas upozorní na možnú hrozbu, a tak umožňuje jej predchádzaniu alebo včasnému odhaleniu.
 • Všetky vaše požiadavky na zmeny fungovania serverov sa priebežne zaznamenávajú a vy máte neustály prehľad o vzniknutých požiadavkách a tiež ich spôsobe vyriešenia.

Bezpečnosť vašich serverov

Bezpečnosť serverov patrí k základným požiadavkám, ktoré počas správy serverov zaistíme.

Správne nastavenie, sledovanie usmernení od dodávateľov, pravidelné aktualizácie, ako aj pravidelné testovanie chodu a vyhodnocovanie možných rizík tvoria časť činností, ktoré smerujú k bezpečnosti fungovania vašich serverov.

Aktualizácie systémov

Pre vašu komfortnú prácu sa vaše systémy neustále a pravidelne aktualizujú.

Nastavenia pre vyššiu bezpečnosť

Dohliadame a udržiavame vaše systémy nastavené tak, aby boli stále bezpečné pre vaše dáta a kontinuálnu prácu.

Audit pri správe serverov

Sme v strehu za vás, aby váš server odolával možným rizikám a hrozbám 24 hodín denne.

Reporting IT bezpečnosti

Prostredníctvom aktuálnych správ o bezpečnosti vašich serverov a systémov budete mať prehľad o ich IT bezpečnosti.

Zálohovanie dát počas správy serverov

Postarajte sa o vaše dáta, aby boli v bezpečí a pod kontrolou. Zaujímajte sa o to, kde a akým spôsobom máte uložené vaše dáta a buďte pripravení na neočakávané hrozby.

Správa serverov obsahuje aj návrh riešenia pre zálohovanie vašich dát, realizáciu spoločne vybraného riešenia a tiež jeho pravidelnú kontrolu funkčnosti a poskytovania prehľadných správ.