Správa počítačov

Správa počítačov

Pre komfort a bezpečnosť práce každého zamestnanca firmy

Preneste zodpovednosť za správne, účinné a bezpečné fungovanie vašich počítačov na spoľahlivého IT partnera.

Vy budete pohodlne a efektívne pracovať,

lebo my budeme stále sledovať spoľahlivosť vášho počítača, promptne riešiť vzniknuté problémy, účinne predchádzať obmedzeniam vašej práce a aplikovať nové podnety a zlepšenia.

Správa počítačov

4 spôsoby spolupráce

pre váš komfort a nerušenú prácu

Staráme sa o komfort a správne fungovanie všetkých procesov, aplikácií a programov, ktoré potrebujete a využívate pri vašej práci.

Počas pravidelných a vopred dohodnutých osobných návštev riešime vaše požiadavky a bežnú údržbu počítačov.

Keď vznikne nečakaná situácia alebo chyba, pomoc vám poskytne technická podpora na diaľku.

Každú požiadavku, spôsob jej riešenia a aktuálne dianie evidujeme a vy máte o nich neustály prehľad.

Helpdesk

Evidencia a kompletný prehľad riešených požiadaviek

Telefonicky

Nepretržitá telefonická podpora

Osobne

Pravidelná servisná návšteva vášho administrátora

Vzdialená správa

Vzdialene vyriešime väčšinu vašich požiadaviek

Správa počítačov

Využívajte úplný potenciál vašich počítačov

Vyriešime bežné požiadavky používateľov na funkčné, spoľahlivé a bezpečné počítače, notebooky a IT zariadenia.
Zabezpečíme migráciu a presun dát a nastavení na nové IT zariadenia.
Nastavíme vaše pracovné prostredie pre bezpečnú prácu.
Urobíme presnú evidenciu vašich IT zariadení a licencií.
Vedieme podrobný prehľad o riešení vašich požiadaviek.

Využívajte úplný potenciál vašich počítačov a IT zariadení.
Majte prehľad o všetkých IT zariadeniach, licenciách a riešených IT požiadavkách.
Pracujte pohodlne, bezpečne a v súlade s aktuálnym IT vývojom.

Podpora užívateľov

Garantovaná doba riešenia požiadaviek všetkých užívateľov

Zabezpečnie dát

Ochránime a zazálohujeme vaše dáta

Inštalácie a migrácie

Inštalácie nových zariadení a prenos všetkých nastavení

Inventarizácia

Majte prehľad o vašich zariadeniach, licenciách a končiacich sa zárukách

Zverte nám správu počítačov - podporte vaše podnikanie a držte krok s novými trendmi

Naša IT firma zabezpečuje správu počítačov menším firmám s niekoľkými počítačmi a tiež veľkým spoločnostiam s rozsiahlou počítačovou infraštruktúrou.

Čas, ktorý prenecháte IT správou na nás, sa vám vráti v podobe vyššej výkonnosti vašich počítačov a vyššej produktivite vašich zamestnancov.

Správa počítačov

Správa počítačov patrí k profesionálnym IT službám a realizujú ju profesionáli, ktorí majú skúsenosti z rôznych oblastí a sledujú aktuálne trendy v IT vývoji.

Čo všetko zahŕňa správa počítačov

Všetky úkony spojené so životným cyklom vášho počítača:

 • výber vhodného IT zariadenia podľa požiadaviek klienta,
 • dodanie vybraného zariadenia klientovi,
 • odbornú inštaláciu operačného systému a aplikácií, ktoré potrebuje klient k svojej práci,
 • zapojenie pracovného miesta,
 • zaevidovanie PC zariadenia v inventári klienta,
 • pravidelnú údržbu funkčnosti počítača, aktualizácie a jeho opravy,
 • potrebné zmeny v nastaveniach používaného počítača u klienta,
 • migráciu dát a nastavení v prípade výmeny/nového zariadenia,
 • bezpečnú likvidáciu počítača a IT zariadenia po jeho doslúžení.

4 formy správy počítačov

Podľa individuálnych požiadaviek pristupujeme individuálne aj k správe počítačov.

 1. Zaznamenávanie požiadaviek ohľadom správy počítačov prostredníctvom Helpdesku.
 2. Urgentné riešenie požiadaviek telefonicky 24 hodín denne.
 3. Realizácia správy počítačov počas pravidelných osobných návštev administrátora.
 4. Rýchlo posúdime a odborne vyriešime vaše požiadavky ohľadom správy vašich počítačov aj formou vzdialenej správy.

Podpora používateľov vašich počítačov a notebookov

Správa počítačov je kontinuálna činnosť, počas ktorej urgentne riešime bežné požiadavky užívateľov i závažnejšie poruchy pre pohodlnú a nerušenú prácu vašich zamestnancov a výkon ich pracovných úloh.

Zabezpečenie dát počas správy počítačov

V prípade akýchkoľvek zmien v nastaveniach alebo aktualizáciách vašich počítačov získate ochranu a zálohu pre vaše dáta.

Inštalácie nových počítačov a migrácie dát

Dbáme o to, aby sa dodržal komfort práce a realizácie pracovných úloh užívateľov na úrovni, na ktorú sú zvyknutí a ktorá im dobre funguje.

Preto pri inštaláciách nových IT zariadení dohliadame, aby ste nový počítač dostali so všetkými pôvodnými nastaveniami a IT riešeniami.

Presná a aktuálna inventarizácia

Správa počítačov vám umožňuje mať presný prehľad o všetkých vašich počítačoch a iných IT zariadeniach, ktoré v rámci spoločnosti máte.

Rovnako zariadime evidenciu a kontrolu platnosti potrebných licencií a končiacich záruk, aby ste mohli realizovať adekvátne kroky včas a bez zbytočných stresov.

Zverte správu počítačov odbornej IT firme a vaše pracovné prostredie bude prinášať efektívne výsledky.