Správa počítačov

Správa počítačov

Pre koho je správa počítačov určená ?

Predovšetkým pre firmy, ktoré potrebujú zveriť správu zariadení a požiadavky užívateľov na niekoho, kto má v danej oblasti skúsenosti a sleduje aj nové trendy. Firma sa vie takouto formou odbremeniť od riešenia požiadaviek a problémov užívateľov a preniesť zodpovednosť na nás.

Správou počítačov prostredníctvom nás získate predovšetkým:

 • Komfort užívateľov,
 • Garantovanú dobu riešenia požiadaviek,
 • Nové nápady a zlepšenia.
Správa počítačov

Ako správa počítačov prebieha?

S cieľom zabezpečiť vám čo najväčší komfort, máme viacero foriem starostlivosti. Požiadavky a bežnú údržbu riešime počas pravidelnej osobnej návštevy. Zároveň majú užívatelia možnosť, obrátiť sa na našu technickú podporu, ktorá vie väčšinu požiadaviek riešiť na diaľku.

Všetky vaše požiadavky sú evidované a máte prístup k ich prehľadu a dobe riešenia.

Helpdesk

Evidencia a kompletný prehľad riešených požiadaviek

Telefonicky

Nepretržitá telefonická podpora

Osobne

Pravidelná servisná návšteva vášho administrátora

Vzdialená správa

Vzdialene vyriešime väčšinu vašich požiadaviek

Správa počítačov

Čo správa počítačov obsahuje

Našou úlohou je vyriešiť všetky bežné požiadavky používateľov, ale aj, v prípade potreby, zabezpečiť migráciu ich dát a nastavení na nové zariadenia. Nastavíme vaše pracovné prostredie pre bezpečnú prácu.

Majte prehľad o vašich zariadeniach a licenciách a držte kontrolu nad stavom riešenia vašich požiadaviek.

Podpora užívateľov

Garantovaná doba riešenia požiadaviek všetkých užívateľov

Zabezpečnie dát

Ochránime a zazálohujeme vaše dáta.

Inštalácie a migrácie

Inštalácie nových zariadení a prenos všetkých nastavení

Inventarizácia

Majte prehľad o vašich zariadeniach, licenciách a končiacich sa zárukách.

Zverte nám správu počítačov, podporíte tým vaše podnikanie a udržíte krok s novými trendmi

Správu počítačov zabezpečujeme pre menšie firmy s niekoľkými počítačmi alebo veľké spoločnosti s rozsiahlou počítačovou infraštruktúrou. Čas, ktorý prenecháte správou počítačov na nás, sa vám vráti v podobe vyššej výkonnosti vašich počítačov a vyššej produktivite vašich zamestnancov.

Správa počítačov

Správa počítačov profesionálmi, ktorí majú skúsenosti z rôznych oblastí a tiež sledujú aktuálne trendy v IT.

Čo všetko zahŕňa správa počítačov

Všetky úkony spojené so životným cyklom vášho počítača:
 • výber vhodného zariadenia podľa požiadaviek klienta,
 • dodanie vybraného zariadenia klientovi,
 • odbornú inštaláciu operačného systému a aplikácií, ktoré potrebuje klient k svojej práci,
 • zapojenie pracovného miesta,
 • zaevidovanie PC zariadenia v inventári klienta,
 • pravidelná údržba funkčnosti počítača, aktualizácie a jeho opravy,
 • potrebné zmeny v nastaveniach používaného počítača u klienta,
 • migráciu dát a nastavení v prípade výmeny/nového zariadenia,
 • bezpečnú likvidáciu počítača po jeho doslúžení.

4 formy správy počítačov

Podľa individuálnych požiadaviek pristupujeme individuálne aj k správe počítačov.
 1. Zaznamenávanie požiadaviek ohľadom správy počítačov prostredníctvom Helpdesku.
 2. Urgentné riešenie požiadaviek telefonicky 24 hodín denne.
 3. Realizácia správy počítačov počas pravidelných osobných návštev administrátora.
 4. Rýchlo posúdime a odborne vyriešime vaše požiadavky ohľadom správy vašich počítačov aj formou vzdialenej správy.

Podpora používateľov vašich počítačov a notebookov

Správa počítačov je kontinuálna činnosť, počas ktorej urgentne riešime bežné požiadavky užívateľov i závažnejšie poruchy pre pohodlnú a nerušenú prácu vašich zamestnancov a výkon ich pracovných úloh.

Zabezpečenie dát počas správy počítačov

V prípade akýchkoľvek zmien v nastaveniach alebo aktualizáciách vašich počítačov získate ochranu a zálohu pre vaše dáta.

Inštalácie nových počítačov a migrácie dát

Dbáme o to, aby sa dodržal komfort práce a realizácie pracovných úloh užívateľov na úrovni, na ktorú sú zvyknutí a ktorá im dobre funguje. Preto pri inštaláciách nových zariadení dohliadame, aby ste nový počítač dostali so všetkými pôvodnými nastaveniami.

Presná a aktuálna inventarizácia

Správa počítačov vám umožňuje mať presný prehľad o všetkých vašich počítačoch a iných IT zariadeniach, ktoré v rámci spoločnosti máte. Rovnako zariadime evidenciu a kontrolu platnosti potrebných licencií a končiacich záruk, aby ste mohli realizovať adekvátne kroky včas a bez zbytočných stresov. Zverte správu počítačov odborníkom a vaše pracovné prostredie bude prinášať efektívne výsledky.