Aké sú top trendy v oblasti IT služieb a IT outsourcingu?

Aké sú top trendy v oblasti IT služieb a IT outsourcingu?

Ktorá oblasť sa aktuálne vyvíja najturbulentnejšie? Zaručene oblasť IT služieb. Požiadavky na efektívnu správu informačných technológií sú podstatným nástrojom optimalizácie nákladov a zároveň strategickým potenciálom inovácií a konkurencieschopnosti podniku. Aké trendy aktuálne ovplyvňujú a sú výzvou pre IT firmy a správcov informačných technológií?

1. Zapracovanie AI a automatizácia

V roku 2023 bol vplyv umelej inteligencie (AI) a automatizácie výraznejší ako kedykoľvek predtým. Nástroje AI a automatizácie hrali významnú úlohu pri podpore efektívnosti a inovácií v rôznych odvetviach. Celkom prirodzene sa v oblasti IT služieb predpokladá výrazný rast tohto trendu aj do ďalšej budúcnosti.

Tieto nové technológie našli svoje podstatné uplatnenie predovšetkým v oblastiach analýzy údajov, prediktívnej analytike, zákazníckej podpore a dokonca aj pri vývoji softvéru.

Oblasť AI zaznamenala úspechy pri optimalizovaní operácií, znižovaní nákladov, vyššej kontrole nad údajmi a procesmi v spoločnostiach.

Automatizácia odbremeňuje zamestnancov od opakujúcich sa, časovo náročných úloh a umožňuje im venovať sa činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.

2. Nárast „cloud“ outsourcingu

Presun firiem do cloudu má rozhodujúcu úlohu pre prístup k špičkovým technológiám. Považuje sa za základ, aby firmy mohli efektívne škálovať, inovovať a adekvátne reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Podľa odborných štatistík (statista.com) viac ako 60 % podnikových údajov sa v roku 2023 uložilo do cloudu. Tento trend bude ďalej rásť a umožní firmám znižovať výdavky a optimalizovať prevádzkovú efektivitu.

Tip IT Crab: IT riešenie Microsoft Office 365 je dobrým príkladom cloudového riešenia pre vašu spoločnosť. Ak máte otázky, radi odpovieme.

3. Dôraz na IT bezpečnosť

S nárastom kybernetickej kriminality celkom prirodzene rastú požiadavky na IT bezpečnosť. Dôraz sa kladie na zvyšovanie potreby preventívnych opatrení pre ochranu firemných dát a IT infraštruktúry (aj v spolupráci s nástrojmi umelej inteligencie).

Permanentné potenciálne hrozby kybernetických útokov a snaha o budovanie dôveryhodných obchodných a dodávateľských vzťahov podnecuje firmy, aby sa venovali otázkam IT bezpečnosti vo svojich firmách komplexnejšie a aktívnejšie. Práve tam je ideálny priestor pre IT správu prostredníctvom externých IT firiem (dokonca aj v prípade malých a stredných podnikov).

Pokiaľ chcete zabezpečiť neustály dohľad nad IT bezpečnosťou vašich firemných údajov a dát, dohodnite si krátku konzultáciu v IT Crab. Prejdeme si vhodné možnosti kybernetickej bezpečnosti a zálohovania dát práve pre vašu spoločnosť.

4. Vplyv Internet of Things (IoT)

V blízkej budúcnosti sa predpokladá rýchly rozvoj a nárast takzvaného internetu vecí. Keď sa každé nové zariadenie (domáce spotrebiče, kancelárske vybavenie), inteligentné domácnosti či autá budú môcť pripojiť k internetu.

5. Dodržiavanie ochrany osobných údajov

Globálnymi sieťami prechádza čoraz viac citlivých informácií. Na druhej strane sú celosvetovo stanovené prísne predpisy ochrany osobných údajov.

Pokiaľ chce firma dodržiavať všetky predpisy ochrany osobných údajov, musí si nájsť zodpovedného partnera i pre IT outsourcing a IT služby. V hre je reputácia spoločnosti a tiež možné finančné postihy.

Preto sa pri výbere IT správcu kladie veľký dôraz na poskytnutie komplexných nástrojov prevencie a dodržiavania predpisov, ako napríklad šifrovanie, viacfaktorová autentifikácia či pokročilé systémy detekcie hrozieb a rýchlych reakcií na ne.

6. Kvalifikovaní IT špecialisti držia trendy

Rastúce požiadavky a turbulentné zmeny v informačných technológiách vytvárajú tlak a vysoké nároky aj na interný IT tím spoločnosti.

IT firma, ktorá poskytuje komplexnú IT správu, má svoj tím zložený z viacerých IT špecialistov pre jednotlivé oblasti IT. Keďže sa každý deň stretávajú s rozmanitými požiadavkami na IT riešenia, ako aj s IT hrozbami, vedia promptnejšie a efektívnejšie spravovať IT infraštruktúru firmy.

Za ďalší trend v oblasti IT služieb môžeme teda označiť nevyhnutnosť IT odborníkov z externej firmy, ktorí budú preventívne a akčne reagovať na všetky hrozby zvonku a tiež dávať podnety na optimalizáciu firemných procesov, zvyšovanie produktivity a tímovej spolupráce zamestnancov. Tak dokáže samotná firma zaznamenať rast a celkovú profitabilitu.

S ohľadom na aktuálne rastúcu požiadavku práce na diaľku, vnímajú spoločnosti výhody používania externej IT správy, cloudových služieb a tiež nástrojov na efektívnu spoluprácu.

Je isté, že v blízkej budúcnosti bude hrať IT outsourcing kľúčovú úlohu v optimalizácii procesov, zvýšení odolnosti a zvýšení konkurencieschopnosti pre podniky všetkých veľkostí.

Ak rozmýšľate nad IT správou alebo potrebujete vyladiť vybrané oblasti IT služieb, pokojne napíšte na krab@krab.sk. Radi s vami preberieme vašu aktuálnu situáciu a najnovšie trendy, ktoré vám pomôžu znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť vášho fungovania.