Správa počítačovej siete

Spoľahlivé riešenia pre vašu firmu

Vaše nároky na komfortnú, rýchlu a bezpečnú prácu v kancelárii, ale aj formou home office zverte do rúk odborníkom z IT firmy s viac ako 20-ročnými skúsenosťami.

Zabezpečte si spoľahlivé a bezpečné riešenia vašej počítačovej siete, ktorých výhody oceňujú naši stáli klienti.

Switching

Riešenia pre správne a rýchle fungovanie siete

Routing

Nastavenie siete a prepojenie siete s externým prostredím

Monitoring

Dohľad a prevencia pred vznikom neželaných udalostí

Firewalling

Bezpečnostné riešenia pre vašu počítačovú sieť

Správa siete
Sprava počítačovej siete

Postarajte sa o stabilitu a bezpečnosť

Zohľadnite rastúce požiadavky na rýchlosť a bezpečnosť počítačovej siete. Spoločne vyberieme a nastavíme sieťové prvky a zariadenia, ktoré budú zodpovedať vašim potrebám pre komfortnú prácu, plynulý chod i požiadavkám na rýchlosť a bezpečnosť.

Dbajte na preventívne opatrenia. Neustály monitoring všetkých vašich IT zariadení a prvkov siete vám prinesie pohodlnú prácu bez zbytočných prestojov alebo omeškaní z riešenia vzniknutých problémov.

Správa počítačovej siete

Kľúčové kroky úspešnej spolupráce s nami

Vyriešte efektívne vašu počítačovú sieť. Obráťte sa na poskytovateľa IT služieb, ktorý vás prevedie celým procesom výberu alebo zmenou vašej siete.

IT outsourcing počítačových sietí zahŕňa komplexné pokrytie starostlivosti o počítačovú sieť – od analýzy, cez návrhy riešení, ich realizáciu, podporu počas používania, permanentný dohľad a pravidelné aktualizácie.

Pre vás je dôležitá rýchla a komfortná práca v bezpečnej sieti pre všetkých vašich ľudí, pre nás efektívne riešenie, ktoré vám to zabezpečí dlhodobo.

Stavte na pozitívne prieniky externej IT správy vašej siete.

Audit

Zistite aktuálny stav vašej počítačovej siete.

Analýza

Vyberte a zistite, ktoré riešenia sú pre vás vhodné.

Návrh

Navrhneme vám IT infraštruktúru podľa vašich potrieb.

Realizácia

Inštalácie a konfigurácie sieťových riešení.

Ako si IT správou zabezpečíte dobre fungujúcu počítačovú sieť

Pri bežnej prevádzke a fungovaní všetkých procesov vo firme sa možnosťami na zmeny v oblasti IT veľmi nezaoberáme. Hlavne, keď výroba či obchody fungujú, zamestnanci podávajú výkony a občasné problémy s počítačmi či sieťou sa akútne vyriešia. Z našej praxe však vychádza jedna skúsenosť - kým si na vašu zdanlivo fungujúcu sieť "neposvietite" bližšie. Vtedy prídu mnohé aha momenty a otvoria sa možnosti zlepšenia - pre firmu, pre vašich ľudí, pre obchodných partnerov.

Vývoj technológií aj inovácie v oblasti IT infraštruktúry, počítačových sietí, prvkov a zariadení napredujú doslova raketovou rýchlosťou. Prirodzene, firma zaoberajúca sa hlavným predmetom podnikania nemá sily a kapacity sledovať ich a adekvátne aplikovať vo svoj prospech. Aj keď má vlastné IT oddelenie.

Vstupom externej IT správy počítačových sietí nastávajú pozitívne výsledky spolupráce dlhodobo a permanentne. Aké podstatné výhody získate, keď vašu počítačovú sieť zveríte do rúk odborníkom z IT Crab?

1. Komplexné (nielen) IT služby

Či sa rozhodujete pre nákup nového servera, či chcete zmeniť IT vybavenie jedného oddelenia, či chcete zrýchliť vašu sieť - vždy je dôležitá základná postupnosť krokov spolupráce.

Od analýzy (vášho stavu, vašich požiadaviek, vašich vízií), cez návrh IT riešení, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spoľahlivosť aj bezpečnosť, po implementáciu riešenia alebo zmeny priamo u vás v spoločnosti.

Ani tu však spolupráca v nami nekončí. Nastupuje podpora a vychytanie možných odchýlok a podnetov počas samotného používania.

2. Sledovanie trendov a návrhy na zlepšenia

Naši špecialisti pre IT služby sa "vŕtajú" v novinkách a trendoch, ktoré sa rýchlo a sporadicky objavujú vo svete počítačových sietí. Zároveň chodia na odborné školenia a semináre, kde si vymieňajú i získavajú nové skúsenosti pre ideálne riešenia počítačových sietí svojich klientov.

Získané poznatky a vedomosti adekvátne prezentujú a podľa dohody aplikujú klientom, ktorí využívajú konkrétne IT služby.

3. Permanentný monitoring a prevencia odchýlok

Preventívny a neustály monitoring fungovania prvkov i celej počítačovej siete patrí k štandardom, ktoré realizujeme. Tak môžu klienti, ktorí nám zverili IT správu, nerušene a účinne realizovať pracovné úlohy a venovať sa svojim podstatným aktivitám.

V praxi to znamená, že namiesto 30-minútového zdržania s nefungujúcim PC pripojením, vybavia vaši ľudia niekoľko úloh z ich nekonečného TO-DO listu.

4. Pomôžeme a poradíme, pokiaľ to pôjde

Do toho, aké akcie pripraviť pre vašich klientov či akú formu teambuildingu zvoliť pre vašich zamestnancov, vám zasahovať nebudeme. I keď dobre nastavené štatistiky, programy riadenia vzťahov so zákazníkmi či intranet, vám môžu poskytnúť dobrý základ aj pre tieto rozhodnutia.

Je jasné, že so všetkým vám nepomôžeme, no pokiaľ sa to bude týkať vašej počítačovej siete, potom vynaložíme maximum, aby ste dostali dobré riešenie; v reči, ktorej budete rozumieť a s jednoduchou aplikáciou v praxi.

5. Správa počítačových sietí Bratislava

Spoločnosť IT Crab má svoje sídlo v Bratislave. S ohľadom na možnosti vzdialených IT správ zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú správu počítačových sietí aj v rámci západného Slovenska.

Profesionálny IT outsourcing - počítačov, serverov i počítačových sietí prináša benefity pre celú spoločnosť - pre vedenie, pre zamestnancov aj pre klientov a obchodných partnerov. Pridajte sa k našim klientom - vaša spokojnosť a rast budú dlhodobo odrážať správnosť vášho rozhodnutia.