IT VZDELÁVANIE

Využívajte vaše IT riešenia naplno a prospešne

Spoznajte rozmanité a užitočné možnosti používania IT riešení Microsoft.

Pracujte s IT riešeniami, dokumentmi, kalendármi, kontaktmi podľa vašich potrieb a efektívne používajte zdieľanie potrebných dokumentov vo vašej firme.

Radi vás vyškolíme, aby vám poskytnuté IT riešenia prinášali lepšie výkony a výsledky. Odhalíme vám praktické funkcie IT riešení Microsoft, aby sa vám pracovalo pohodne, pružne a akčne.

Office 365

Majte vždy poruke praktické tímové aplikácie pre plánovanie a dokumenty.

Windows Server

Zriaďte si centrálny bod riadenia prístupov a spoločné miesto pre vaše dáta a aplikácie.

Exchange Server

Zlepšite vašu emailovú komunikáciu a vedenie vašich úloh a aktivít.

Sharepoint Server

Vytvorte si vlastné prostredie pre efektívnu prácu vášho tímu.

Školenia v oblasti IT bezpečnosti
IT VZDELÁVANIE

Majte pod palcom IT bezpečnosť

O IT bezpečnosť vašej firmy sa dobre postaráme.

Ešte lepšie nám to pôjde v tandeme – my ako odborníci, vy ako teoretickí znalci základov a realizátori vybraných opatrení IT bezpečnosti.

Poskytneme vám školenie, ktoré vedeniu pomôže pri riadení informačnej bezpečnosti a zlepší povedomie zamestnancov o možných hrozbách a preventívnych opatreniach.

Druhy IT vzdelávania v bezpečnostnej oblasti pre vás:

 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Informačná bezpečnosť v projektovom riadení
 • Riadenie prístupu k privilegovaným účtom
IT VZDELÁVANIE

Stavte na spoľahlivého partnera pri výbere podnikového systému

Stojíte pred výberom/zmenou podnikového informačného systému (ERP riešenia) alebo systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM riešenia)? Má vedenie firmy veľa otázok, očakávaní, potrieb a cieľov?

Radi vám poradíme a staneme sa vaším partnerom pri výbere IT systému pre vás.

Možnosti spolupráce s nami pri výbere CRM/ERP systému:

 • pripravíme a vyškolíme vás/vašich ľudí na výber vhodného riešenia
 • urobíme komplexnú analýzu procesov a požiadaviek jednotlivých oblastí firmy
 • vypracujeme zadanie požiadaviek pre výber informačného systému
 • budeme pri vás stáť počas procesu výberu, implementácie a prvotného používania nového IS (ERP/CRM riešenia)
IT školenia

IT vzdelávanie pre prospech vašich ľudí aj pre ciele spoločnosti

Naučte vašich ľudí všetko, čo potrebujú, pre úspešné a prospešné používanie zverených IT. Keď budú poznať dôležité funkcie, skratky či pomôcky, budú vykonávať pracovné úlohy ľahšie, rýchlejšie aj s lepším pocitom.

Naša IT firma IT Crab si dokonale uvedomuje, že ak majú byť zamestnanci akejkoľvek firmy naladení na stranu zavádzaných noviniek v oblasti IT infraštruktúry, potrebujú adekvátne informácie. Práve tie získajú počas IT školení, ktoré pre nich realizujeme.

Výhody IT vzdelávania

Na otázku - prečo zabezpečiť vašim ľuďom IT školenia, vieme rýchlo poskytnúť týchto 5 výhod:

 1. Rast produktivity a výkonu - čím lepšie znalosti a zručnosti, tým vyššia dôvera vo vlastné schopnosti a záujem o prekračovanie zón komfortu
 2. Zefektívnenie a vylepšenie IT zariadení - keď majú zamestnanci zabezpečené IT školenia, lepšie zvládajú a prispôsobujú sa novým technikám a pokročilým technológiám, ktoré následne posúvajú efektivitu práce vo firme
 3. Eliminácia potreby dohľadu - ak majú vaši ľudia k dispozícii a vyskúšali si rôzne funkcie programu alebo aplikácie, vedia pracovať viac samostatne a nevyžadujú si asistenciu či rady počas vykonávania pracovných úloh
 4. Benefity a záujem o rozvoj ľudí - IT vzdelávanie zvyšuje odbornosť zamestnanca a zároveň podporuje aj jeho pozitívne vnímanie záujmu o rozvoj jeho zručností a schopností zo strany firmy a vedenia
 5. Interné zdroje - pri zvyšovaní očakávanej odbornosti vnútri spoločnosti pravidelnými IT školeniami môže vedenie pri obsadzovaní nových pozícií vybrať perspektívnych zamestnancov z vlastných zdrojov

IT vzdelávanie produktov Microsoft

IT riešenia ako Office 365, Windows server, Exchange server či Sharepoint server patria v mnohých spoločnostiam k štandardnému vybaveniu a používaniu v rámci jednotlivých oddelení a tímov.

Vašim ľuďom poskytneme IT vzdelávanie v týchto oblastiach, aby pracovali efektívne, pohodlne a videli reálne priaznivé výsledky používaných IT riešení.

IT školenia v oblasti bezpečnosti

V spolupráci s vaším správcom IT robíte všetko pre to, aby ste mali bezpečné IT systémy, siete a servery? Rovnako poskytujeme tieto služby IT bezpečnosti aj my, IT Crab.

Zároveň však klientom zabezpečujeme vzdelávanie v oblasti bezpečnosti IT, aby sme mali dobrú podporu a čiastočnú spoluprácu pri udržiavaní bezpečných počítačových sietí a serverov. Čím viac zamestnancov bude zodpovedne pristupovať k určeným bezpečnostným pravidlám a chápať ich význam, tým lepšie budú vaše IT chránené.

IT poradenstvo pri výbere podnikového informačného systému

Stojíte pred zmenou alebo výberom celopodnikového informačného systému (ERP systému) alebo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM riešenia)? So skúseným a spoľahlivým partnerom po boku počas celého procesu - od prvotnej analýzy až po začiatok používania nových IT systémov - vám to pôjde jednoduchšie a transparentnejšie.

Spoločnosť IT Crab vás odborne i ľudsky prevedie všetkými fázami výberu a implementácie nového ERP/CRM riešenia tak, aby ste cítili skutočnú podporu partnera a videli pozitívne účinky tejto spolupráce už od začiatku.

Zlepšite počítačové zručnosti vašich ľudí, zabezpečte spoluprácu vašich zamestnancov pri riešení IT bezpečnosti vo vašej firme a vyberte si vášho nového dodávateľa ERP/CRM riešenia komplexne a odborne. Pri každej z týchto oblastí vám IT Crab a jeho IT špecialisti radi poskytnú pomoc - kvalifikované a praktické IT vzdelávanie.