IT SPRÁVA

Zefektívnite vaše podnikanie a pracujte pohodlne

Pomôžeme vám so správou IT.

Spoľahnite sa na efektívne fungovanie vašich počítačov, serverov a sietí pod drobnohľadom skúsených IT technikov z dlhoročnej IT firmy.

Zistite, aké máte možnosti pre zlepšenie vašej IT správy.

IT outsourcing

4 kroky úspešnej spolupráce

Analýza

Zistíme aktuálny
stav vašich IT systémov.

Návrh

Navrhneme úpravy a vylepšenia vašich IT systémov.

Riešenia

Zabezpečíme pre vás IT riešenia, ktoré vám pomôžu rásť.

Podpora

Poskytneme starostlivosť pre všetkých používateľov.

Kedy zvážiť outsourcing IT a komu zveriť správu?

IT SPRÁVA

Čo to znamená pre vás

IT SPRÁVA

Správa počítačov

pre vašu pohodlnú prácu každý deň
pre skvelú kondíciu všetkých vašich počítačov

Stabilný chod vašich IT zariadení a zabezpečenie dát – aj to je výsledok permanentnej starostlivosti skúseného poskytovateľa IT služieb. Kvalifikovaná a ľudská technická podpora pre vašich IT používateľov, riešenie všetkých požiadaviek a vzniknutých problémov.

Správa počítačov
IT SPRÁVA

Správa serverov

pre vašu bezpečnú prácu aj spoluprácu vo firme
pre bezpečné fungovanie vašich serverov

Vaše alebo v cloude? Pomoc s návrhom IT infraštruktúry alebo prostredia pre vaše aplikácie? Zabezpečte si komplexnosť a bezpečnosť vašich dát. Zaistite si bezpečnosť a permanentné fungovanie vašich serverov kvalitnými službami IT outsourcingu.

Realizácia

Navrhneme a nastavíme prostredia podľa vašich IT potrieb.

Bezpečnosť

Pravidelne testujeme a vyhodnocujeme riziká.

Monitoring

Pravidelne monitorujeme a kontrolujeme všetky zariadenia a vy predchádzate problémom.

Zálohovanie

Vaše dáta máte v bezpečí a pod kontrolou.

Správa siete
IT SPRÁVA

Správa siete a sieťovej infraštruktúry

pre vašu efektívnu prácu každý deň
pre vašu rýchlu a spoľahlivú sieť

Reagujte efektívne na rastúcu rýchlosť a požiadavky bezpečnosti vašich počítačových sietí. Vyberte si spoluprácu s IT firmou, ktorá navrhne a nastaví sieťové riešenia podľa vašich požiadaviek a podľa turbulentného IT vývoja.

Kľúčové výhody spolupráce s nami

  • efektívna práca IT zariadení
  • neustála kontrola IT zariadení
  • presná dokumentácia IT zariadení a evidencia servisu a opráv
  • ľudská pomoc a podpora odborníkov
  • riešenie vzniknutých problémov cez vzdialené pripojenie
  • nerušené vykonávanie pracovných úloh
  • vyťaženie IT zariadení na maximum
  • odstránenie hľadaní chýb a anomálií internými zamestnancami
  • fungovanie IT infraštruktúry podľa cieľov a potrieb firmy
IT školenia

5 dôvodov, prečo nám zveriť IT správu

IT správu poskytujeme každému užívateľovi – od členov vedenia spoločnosti po pracovníkov v prvej línii, samozrejme podľa požiadaviek zodpovedajúcich kompetenciám a právomociam na danej pracovnej pozícii.

Každý podnet aj spoluprácu začíname analýzou aktuálneho stavu IT infraštruktúry, pokračujeme vypracovaním návrhov riešení, ktoré spolu s vami implementujeme. Ďalej pomocou odborného poradenstva sledujeme ich úspešné využívanie a plnenie cieľa, pre ktorý bolo IT riešenie realizované.

Vo svete neustálych technologických zmien a tiež rastúcich požiadaviek na IT bezpečnosť dát je pre vás efektívnejšie, obrátiť sa na externých odborníkov a kvalifikovaných dodávateľov IT služieb. Do hry vstupuje aj hodnota času, ktorý je potrebný pre IT správu v porovnaní s jeho využitím pre základné oblasti podnikania.

Prečo zvoliť IT správu v spolupráci s nami

1. Naše skúsenosti a odborné vedomosti

Prioritou sú vedomosti, skúsenosti a znalosti profesionálov, ktorí neustále sledujú trendy a majú aj široké portfólio skúseností pri zavádzaní inovatívnych riešení v spoločnostiach z rôznych odvetví.

2. Flexibilita a zastupiteľnosť

IT správa a tím externých kolegov s bohatými skúsenosťami vám prinesie kontinuálny chod IT vo vašej firme. Či sa rozhodnete pre osobné návštevy a konzultácie alebo budeme vaše požiadavky riešiť formou online komunikácie, to všetko záleží od našej dohody.

Urobíme všetko pre to, aby ste sa mohli naplno venovať vašim prioritným cieľom vychádzajúcim z hlavnej činnosti vašej firmy.

3. IT bezpečnosť vašich dát

Efektívna IT správa poskytuje zlepšenia informačných technológií alebo systémov, podporu pre používateľov a tiež zlepšenie povedomia využívania IT vo vašej firme.

Zavedenie lepších bezpečnostných štandardov či systémov vám umožní pracovať efektívnejšie a redukuje riziko úniku citlivých informácií a dôležitých dát v rámci firmy i mimo nej. S dôvernými informáciami pracujeme veľmi citlivo.

4. Úspora nákladov aj vyššia produktivita

IT Outsourcing je vhodný všade, kde vznikne potreba posunu na inú úroveň alebo, ak firma pociťuje stagnáciu v danej oblasti.

Aj keď úsporu nákladov v krátkodobom meradle nepocítite, z dlhodobého hľadiska sa prejaví úspora času presunutá do iných nosných oblastí firmy a dosiahnutie lepších obchodných výsledkov.

Vďaka externej IT správe sa stanete efektívnejší, zvýšite vašu produktivitu práce, a tým logicky rastiete.

5. Priateľský a iniciatívny prístup

Základom každodennej komunikácie špecialistov z IT Crab je priateľská a otvorená komunikácia s klientom. Všetci naši kolegovia sa s vami rozprávajú jednoducho a zrozumiteľne, aby ste boli naším rovnocenným partnerom.

Znalosť trendov a noviniek v IT sfére nám umožňuje vytvárať návrhy pre inovatívne IT riešenia vašich existujúcich aj špecifických požiadaviek.

IT Outsourcing zabezpečujeme tak, aby naši klienti dosahovali vyššiu produktivitu a celkovú profitabilitu.