Ochráňte vaše dáta

Prevencia je najlepší liek

Postarajte sa o bezpečnosť vašich údajov a dát. Predchádzajte možným IT hrozbám a riešte IT bezpečnosť vo vašej firme komplexne a odborne.

IT bezpečnosť
IT bezpečnosť

Myslite na IT bezpečnosť komplexne

IT bezpečnosť

ochráňte všetky dáta vašej firmy

Zabezpečíme ochranu dát a IT infraštruktúry na všetkých úrovniach spoločnosti, pomocou adekvátnych bezpečnostných riešení, a tiež prevenciu bezpečnostných rizík.

Zálohovanie dát

používajte vaše dáta spoľahlivo, dostupne a bezpečne

Poskytneme kompletné nástroje pre spoľahlivé zálohovanie všetkých dát a ich obnovu,
v prípade potreby, či preventívne opatrenia straty histórie.

IT audit

pracujte s efektívnou a bezpečnou IT infraštruktúrou

Urobíme kompletný prehľad o bezpečnosti vašich IT zariadení a serverov, navrhneme možnosti a stratégiu optimalizácie vašich informačných technológií.

krab.sk - bezpečnosť
IT bezpečnosť

Kľúčové výhody spolupráce s odborníkmi

Prevenciou predchádzate neželaným udalostiam, lebo my:

  • využívame prvotriedne bezpečnostné riešenia vhodné pre malé firmy aj veľké podniky
  • neustále monitorujeme systémy a hneď reagujeme na chyby a hrozby
  • pravidelne testujeme IT systémy voči najnovším hrozbám
  • permanentne chodíme na školenia v oblasti IT bezpečnosti
IT bezpečnosť

Využívajte špičkové riešenia

Komplexné riešenia zodpovedajú moderným a inovatívnym štandardom v oblasti IT bezpečnosti.

Podľa potrieb vašej firmy navrhneme a spoločne vyberieme optimálne riešenie vašej IT bezpečnosti s maximálnou podporou pri implementácii i počas používania.

Firewall

pre bezpečnosť vašej siete

Kryptografia

pre ochranu vašich dát pred odcudzením

Antivírove riešenia

pre ochranu pred škodlivým softvérom

Antispam

pre bezpečnosť vašich emailových schránok

Bezpečnostný audit

Pravidelne otestujeme vašu sieť voči bezpečnostným rizikám.

Smernice a normy

Vypracujeme všetky potrebné smernice spĺňajúce všetky normy (vrátane ISO 27001).

Školenia

Zvyšujeme povedomie vašich zamestnancov.

Poradenstvo

Poradíme a navrhneme vám vhodné riešenia.

IT bezpečnosť

Žiadajte komplexné IT služby

Pre komplexnosť a dôveryhodnosť vašich dát musí IT bezpečnosť pokryť viaceré oblasti – od antivírových kontrol a programov, cez nastavenie bezpečnostných riešení, vypracovanie potrebných noriem až po zaškolenie všetkých zamestnancov firmy.

Radi pre vás všetko zabezpečíme a zároveň poskytneme aktívny dohľad a podporu vašim ľuďom počas prevádzky firmy.

IT BEZPEČNOSŤ

4 kroky efektívnej spolupráce

Analýza

Spracujeme zadanie podľa vašich požiadaviek.

Realizácia

Navrhneme a nastavíme preventívne a bezpečnostné riešenia podľa potrieb.

IT vzdelávanie

Zabezpečíme školenia a využívanie riešení IT bezpečnosti v praxi.

IT podpora

Zabezpečíme dohľad a pomoc pri vzniknutých situáciách IT bezpečnosti.

IT bezpečnosť sa týka každej úrovne a všetkých dát vo vašej firme

Podľa odborných definícií predstavuje IT bezpečnosť zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií a informačných technológií, ktoré sú chránené vhodnými bezpečnostnými opatreniami.

V dobe, keď informácie a firemné dáta predstavujú podstatnú časť pre úspešné fungovanie podniku a na druhej strane sa doslova minútami objavujú nové IT hrozby, zohráva výber a realizácia IT bezpečnosti vo firmách akejkoľvek veľkosti strategickú rolu.

Komplexnosť IT bezpečnosti

S ohľadom na komplexnosť, ktorú si táto téma vyžaduje, môžeme hovoriť o IT bezpečnosti a tiež ďalších službách - zálohovaní dát a realizácii IT auditu. Všetky tieto oblasti máme v IT Crab efektívne pod palcom. Za najdôležitejšiu vec však považujeme prevenciu - ako liek na IT bezpečnosť.

Prevencia ako liek na IT bezpečnosť

Našim klientom (stálym aj potenciálnym) neustále pripomíname potrebu byť o krok vpred, práve v oblasti IT bezpečnosti. Bezpečnostné hrozby a riziká sa môžu dostať v okamihu do IT systémov malých i veľkých spoločností a za niekoľko minút napáchať veľké škody - a nielen finančné, ale aj na samotnej IT infraštruktúre.

Experti a skúsení odborníci v IT Crab dennodenne testujú moderné bezpečnostné riešenia a reagujú na rozmanité bezpečnostné hrozby. Tie sa snažia odstrániť prv, ako vzniknú nepríjemné situácie s poškodenými či odcudzenými dátami.

Samozrejme, na pravidelných školeniach si technici a IT špecialisti rozširujú, utvrdzujú aj trénujú svoju odbornosť v oblasti bezpečnosti informačných technológií.

3 hlavné oblasti pre ochranu vašich dát

Ak chcete dokonale ochrániť vaše firemné dáta, myslite a realizujte preventívne kroky v 3 oblastiach, ktoré pre vás efektívne a spoľahlivo zabezpečíme.

IT bezpečnosť

Zameriava sa na ochranu všetkých údajov a aktív firmy, nielen analógových. To všetko pomocou najmodernejších bezpečnostných riešení, ktoré chránia vaše siete a email schránky pred vírusmi či inými hrozbami.

Zálohovanie dát

Zahŕňa prevenciu straty dát, ku ktorej môže dôjsť poškodením hardvéru, softvéru či vírusmi, ďalej možnosť uchovávania starých dokumentov a budovanie histórie firmy a tiež preventívne opatrenia obnovy dát, v prípade potreby.

IT audit

Objektívne a odborné zhodnotenie stavu informačných technológií, ako aj návrh potrebných krokov na zlepšenie, vypracovanie potrebných dokumentov k IT bezpečnosti a samozrejme realizácia IT vzdelávania v oblasti novo zavedených prvkov bezpečnosti - tieto aktivity obsahuje služba IT audit, ktorú vám rovnako zrealizuje firma IT Crab.

Pre systém riadenia IT bezpečnosti platí celosvetovo uznávaná norma pre bezpečnosť informácií ISO 27001. IT Crab vám vypracuje dokumenty presne podľa tohto nariadenia.

Aktívna a priateľská spolupráca pri riešení IT bezpečnosti

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti IT Crab umožňujú poskytovať skutočne komplexné a spoľahlivé služby IT bezpečnosti a aplikovať špičkové bezpečnostné riešenia.

IT špecialisti vám budú doslova:

  • dýchať na chrbát, keď budú zisťovať, v akom stave je vaše IT;
  • stáť po vašom boku ako partner, keď vám navrhnú možnosti optimalizácie IT bezpečnosti či zálohovania dát;
  • kryť vám chrbát, keď budú vaši ľudia aplikovať všetky nástroje do každodennej práce.

Jednoducho - od analýzy, cez implementáciu až po podporu pri používaní. A pomedzi to budú ešte sledovať ataky zvonku, či skutočne všetko funguje a či sú vaše dáta maximálne ochránené.

Všetky aktivity IT bezpečnosti smerujú nielen na ochranu vašich údajov a dát, ale prispievajú k efektívnemu fungovaniu vašich firemných procesov, internej aj externej komunikácii a dosahovaniu cieľov spoločnosti.