IT audit

Komplexný prehľad o stave IT

Získajte komplexný prehľad, v akom stave sa nachádza vaše IT.

Majte prehľad o vašich zariadeniach, softvéroch, ale aj o fungovaní siete ako celku.

Výsledkom bude pre vás návrh na optimalizáciu, ale aj návrh zlepšení, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie.

Prehľad o stave IT

Získajte prehľad o stave vašich zariadení a systémov.

Audit zálohovania

Viete, či sú vaše dáta správne zálohované a pripravené v prípade potreby?

Optimalizácia IT

Navrhneme, ako môžete využívať vaše systémy lepšie.

Vylepšenia IT

Navrhneme vám vylepšenia, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie.

Bezpečnostný audit IT
IT AUDIT

Bezpečnostný audit

Máme dlhodobú skúsenosť s testovaním bezpečnosti a ochrany počítačových sietí a serverov. Otestujeme vašu sieť a nájdeme možné riziká. Výsledky sú plne akceptovateľné audítorskými spoločnosťami vrátane ISO 27001.

Majte pravidelne prehľad o rizikách a bezpečnosti vašich údajov.

Testovanie všetkých serverov, zariadení a aplikácií

Prehľadný report zistených zraniteľností

Analýza reportu a navrhnutie, príp. realizácia nápravy

IT AUDIT

Vytvorenie IT dokumentácie

Máme nástroje pre vytvorenie prehľadnej a automatizovanej evidencie IT majetku, ako napríklad hardvéru a softvéru, ale aj zariadení priradených jednotlivým pracovníkom a končiacim sa zárukám. Tak isto máte možnosť k jednotlivým zariadeniam priraďovať potrebné dokumenty (faktúry, dodacie listy) alebo dopĺňať rôzne potrebné údaje.

  • Automatizovaný zber všetkých informácií
  • Sledovanie počtu pridelených licencií
  • Akceptovateľné pri akejkoľvek ISO certifikácií
Vytvorenie IT dokumentácie