IT audit

Zabezpečte si komplexný prehľad o stave vášho IT prostredia

Spoznajte aktuálnu situáciu všetkých vašich IT zariadení, softvérov, serverov, ich fungovania ako celku i správnosti a funkčnosti zálohovania dát.

Získajte nové podnety a odporúčania pre efektívny chod vašej IT infraštruktúry a efektívnejšiu prácu vašich zamestnancov.

Prenechajte vypracovanie potrebných dokumentov na špecialistov v oblasti IT, ktorí sa postarajú o pravidelnú aktualizáciu vašej IT dokumentácie.

Prehľad o stave IT

Získajte prehľad o stave vašich zariadení a systémov.

Audit zálohovania

Zálohujú sa vaše dáta správne a sú pripravené v prípade potreby?

Optimalizácia IT

Navrhneme spôsoby lepšieho využívania vašich IT systémov.

Vylepšenia IT

Odporučíme vylepšenia pre vašu efektívnejšiu prácu s IT.

Bezpečnostný audit IT
IT AUDIT

Preverte si stav vašej IT bezpečnosti

Nechajte si otestovať vašu sieť a zistite stupeň ochrany vašich dát.

Bezpečnostný audit preventívne odhalí silné body i zraniteľné miesta vašich počítačových sietí a serverov.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam získate objektívny pohľad a hodnoverné výsledky, ktoré akceptujú audítorské spoločnosti, vrátane ISO 27001.

4 výhody, keď si vyberiete náš bezpečnostný audit:

 • Máte pravidelný prehľad o rizikách a bezpečnosti vašich údajov.
 • Testujú sa všetky servery, zariadenia a aplikácie.
 • Dostanete prehľadný report zistených zraniteľností.
 • Získate návrhy na efektívne riešenia alebo plán realizácie dohodnutých zmien.
IT AUDIT

Postarajte sa o komplexnú IT dokumentáciu

Prenechajte nám vytvorenie a aktualizáciu vašej IT dokumentácie.

Naše dlhoročné skúsenosti a efektívne nástroje vám poskytnú prehľadnú a automatizovanú evidenciu IT majetku (hardvéru a softvéru, IT zariadení) priradených jednotlivým pracovníkom, evidenciu končiacich záruk, evidenciu priradenia potrebných dokumentov (faktúry, dodacie listy) k jednotlivým zariadeniam a ďalšie potrebné IT dokumenty.

 • Automatizovaný zber všetkých informácií
 • Sledovanie počtu pridelených licencií
 • Akceptovateľné pri akejkoľvek ISO certifikácií
Vytvorenie IT dokumentácie

Ako vám dôkladný audit IT pomôže pri zvýšení výkonu vašich IT a pri zmenách v spoločnosti?

Pre realizáciu akýchkoľvek zmien je dobré vedieť aktuálny stav danej oblasti. Rovnako to platí aj pre oblasť informačných technológií. Ak sa chcete posunúť s produktivitou a výkonnosťou pomocou vašich firemných IT, potrebujete zistiť súčasnú situáciu všetkých vašich IT zariadení, softvérov, serverov či celej počítačovej siete.

V spoločnosti IT Crab vám zabezpečíme audit IT precízne, spoľahlivo a v súlade s požiadavkami noriem a štandardov.

Tím IT špecialistov pre posun vašej produktivity

IT vývoj napreduje skutočne rýchlo - čo platilo včera, je dnes už minulosťou. IT špecialisti, ktorí však pracujú dennodenne s rôznymi IT systémami a aplikáciami; sledujú najnovšie trendy; chodia na pravidelné školenia a získavajú stále nové IT skúsenosti v rôznych spoločnostiach, vedia odporučiť mnoho vylepšení pre efektívnejšiu prácu zamestnancov aj celého informačného systému spoločnosti.

Bez počiatočného IT auditu to však nepôjde.

Obsah auditu IT

Začiatkom zmeny vo firemnom IT je teda komplexný audit IT, ktorý zrealizujeme a ktorý prinesie odpovede na otázky:

 • Aká je aktuálna situácia vašich IT zariadení, serverov, počítačových sietí, zálohovania dát?
 • Ako je možné zvýšiť výkonnosť a funkčnosť zmenami v aktuálnej IT infraštruktúre?
 • Aké sú možnosti efektívnejších investícií do IT servisu?
 • Ako efektívnejšie sa dajú spravovať servery a počítačové siete?
 • Aké sú optimálne cesty zálohovania dát?

Jednoducho, pri audite IT zmapujeme súčasný stav a zároveň vám odhalíme nové možnosti zlepšení a optimalizácie IT, ktoré sa prejavia v celkovom fungovaní spoločnosti.

Bezpečnostný audit IT

Možno neplánujete čokoľvek zmeniť, no chcete sa uistiť, že vaše IT je bezpečne chránené a vybrané nástroje IT bezpečnosti spoľahlivo fungujú. V tom prípade vám urobíme bezpečnostný audit IT, ktorým otestujeme vaše IT a poukážeme na možné riziká a hrozby.

Samozrejmosťou sú návrhy a riešenia na vylepšenie či odstránenie zraniteľných oblastí ako súčasť komplexnej záverečnej správy.

Efektívne riešenia ako výsledok auditu IT

Po realizácii auditu IT navrhne náš tím skúsených IT špecialistov riešenia pre jednotlivé IT oblasti s ohľadom na súčasné, ale aj budúce požiadavky firmy a náročnosť IT správy.

Zoberieme do úvahy vaše možnosti - finančné, personálne i časové a zapracujeme odporúčania pre dlhodobo stabilný spôsob IT správy s priaznivými výsledkami pre vás a vašich zamestnancov.

Prenechajte IT dokumentáciu na odborníkov

Pod drobnohľad auditu IT sa dostane aj vaša IT dokumentácia. Patrí sem vedenie evidencie hardvéru a softvéru, priradenia IT zariadení zamestnancom, končiacich záruk, licencií a tiež rôznych druhov vnútropodnikových smerníc podľa stanovených noriem a štandardov.

Po vzájomnej dohode vám pripravíme alebo dopracujeme chýbajúcu IT dokumentáciu a postaráme sa o jej pravidelnú aktualizáciu v budúcnosti.

IT audit má svoju dôležitú rolu i z pohľadu preukázania, že IT infraštruktúry fungujú hladko a v súlade s obchodnými procesmi, že bezpečnostné hrozby sa permanentne minimalizujú a že IT spoločnosti je v súlade s normami, nariadeniami a ďalšími požiadavkami.

Určite vám na tom záleží. Oslovte nás a nechajte si urobiť precízny IT audit, vrátane vypracovania potrebnej IT dokumentácie.