It systémy / Informačné systémy

Rozhodnite sa správne a podľa vašich potrieb

Vyberte si informačný podnikový systém alebo systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (ERP/CRM riešenia) podľa vašich potrieb, požiadaviek a v súlade s vašimi cieľmi do budúcnosti. Hľadáte komplexné riešenie alebo zlepšenie procesov vo vybraných oblastiach fungovania firmy?

Pomôžeme vám a budeme vaším partnerom počas celého výberu vášho nového IT systému – od prvotnej analýzy až po začiatok používania.

So skúseným partnerom sa rozhodnete efektívne a správne

Informačné systémy
It systémy / Informačné systémy

Zaveďte IT systém komplexne alebo čiastkovo

Informačné systémy optimalizujú procesy a činnosti v rôznych oblastiach firmy. Zabezpečte si efektívne fungovanie celej prevádzky alebo vybraných častí. Získajte prospešný systém evidencie, plánovania a prehľadov pre vaše správne rozhodnutia.

Dohodnite si úvodnú bezplatnú konzultáciu a zistite, kde môžete zlepšiť vaše procesy a zefektívniť prácu vašim zamestnancom.

Oblasti

Vedenie účtovníctva, legislatíva, fakturácia, pokladňa, banka
Mzdy, legislatíva, dochádzka, pracovné cesty, pracovné pomôcky
Zákazky, úlohy, sklady, objednávky, porady, nákupy
Obchod, marketing, helpdesk, zmluvy
It systémy / Informačné systémy

Vydajte sa cestou úspešnej spolupráce

Zabezpečte si informačný systém (ERP/CRM riešenie), ktorý vám pomôže k vášmu úspechu a podporí vaše podnikanie a prácu vašich ľudí.

Prevedieme vás cestou výberu správneho informačného systému – od analýzy počiatočnej situácie, návrhu riešení a samotného výberu, cez realizáciu a implementáciu až po školenia vašich ľudí a technickú podporu.

Jednoducho – postaráme sa o plynulý chod vášho IT systému.

Analýza

Spracujeme zadanie podľa vašich požiadaviek.

Realizácia

Navrhneme a nastavíme prostredie podľa vašich potrieb.

Školenia

Zabezpečíme IT vzdelávanie a efektívne využívanie IT systému v praxi.

Správa

Postaráme sa o plynulý chod vášho informačného systému.

Podnikajte úspešne a moderne - so správne vybraným ERP/CRM systémom

V súčasnosti sa prevádzka firiem a spoločností rôzneho zamerania spolieha sa informačné systémy (ERP systémy), ktoré zabezpečujú (majú zabezpečovať) komplexné riadenie podniku. ERP systém spája procesy vo firme, zaisťuje adekvátny prehľad a jednoduchú kontrolu nad celou firmou.

Informačný systém má pomôcť, nie byť príťažou

Samotná úloha informačného systému vo firme je presne daná, no podstatnou témou je výber správneho IT systému pre danú firmu. Vtedy prichádza na rad spolupráca so skúsenou IT firmou ako je IT Crab, ktorá poskytne odbornú a ústretovú pomoc pri výbere nového podnikového informačného systému.

IT systém pre celú firmu alebo pre čiastkové oblasti

Koľko je oblastí vo firme, toľko informačných systémov existuje. Majú skutočne široké využitie vo firmách rôznych veľkostí, kde sa objavujú buď ako celofiremný informačný systém alebo pomáhajú zvyšovať efektivitu a výkonnosť vo vybraných oblastiach - napríklad ekonomika, ľudské zdroje, prevádzka či vzťahy so zákazníkmi (CRM).

Podľa vašich požiadaviek a cieľov, ako aj počiatočnej analýzy vám v IT Crab odporučíme IT riešenia vhodné pre vašu spoločnosť ako celok alebo len pre kľúčové oblasti vášho podnikania.

Dôvody pre výber informačného systému

Dobre zvolený a správne implementovaný informačný systém má podniku priniesť niekoľko podstatných výhod:

  1. automatizuje a optimalizuje prácu - ERP systémy obsahujú efektívne nástroje, ktoré pomáhajú pri rutinných činnostiach a vaši ľudia sa môžu viac venovať podstatných veciam
  2. zabezpečuje poriadok v podniku - keďže spája všetky podstatné činnosti firmy, máte prehľad o všetkých úlohách a činnostiach
  3. zefektívňuje rozhodnutia - umožňuje realizovať pokročilé analýzy a predpovede a tak môže vedenie i zamestnanci urobiť plány a rozhodnutia rýchlejšie a adekvátnejšie
  4. zlepšuje procesy a znižuje náklady - spájaním informácií z viacerých oblastí sa vytvára komplexný pohľad na firmu, objavia sa oblasti, kde sa dá niečo prepojiť alebo úplne vypustiť
  5. umožňuje kvalitnú podporu - skúsený dodávateľ s ľudským prístupom vám zabezpečí technickú pomoc v akejkoľvek situácii, zariadi aktualizácie, rozširovanie ďalších užitočných funkcií a tiež IT školenia pre všetkých zainteresovaných zamestnancov

Spoľahnite sa na IT firmu pri výbere IT systému

Aktuálne sa na trhu nachádza široké portfólio ERP systémov a IT riešení. Pre vedenie spoločnosti môže byť skutočne náročné vybrať správny a nápomocný informačný systém práve pre ich podnik.

Naša firma IT Crab poskytuje komplexné poradenstvo pri výbere ERP/CRM systému pre klientov z rôznych oblastí podnikania.

Pokiaľ práve riešite otázku nového informačného systému, využite náš, rokmi overený, systém spolupráce. Zahŕňa komplexnú analýzu súčasného stavu a potrieb firmy, návrh možných riešení, výber podnikové IT systému, implementáciu a IT vzdelávanie, ako aj technickú podporu počas používania ERP.

Výber podnikového informačného systému predstavuje rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu. Urobte ho tak, aby vám prinieslo želané úspechy a rast vášho podnikania - pokojne v spolupráci s nami.

Podnikajte úspešne a moderne - so správne vybraným ERP/CRM systémom.