7 dôvodov pre externé IT služby

7 dôvodov pre externé IT služby

Používanie moderných technológií a IT infraštruktúry je štandardom pre malé aj veľké spoločnosti. S turbulentným vývojom IT oblasti sa rastúcim celosvetovým trendom stáva i využívanie externých IT služieb. Benefity, ktoré prinesie IT správa pre firmu, súvisia v prvom rade s dosahovaním podnikových cieľov a želaných úspechov. Aké sú kľúčové dôvody pre spravované IT služby?

Správne riadené IT služby pre úspech podniku

V digitálnom svete sa mnohé podniky snažia využívať svoje zdroje na optimalizáciu činností a zvýšenie zisku. S ohľadom na zložitosť a turbulenciu vývoja sa však IT stáva pre firmy skôr príťažou ako pomocou. Častokrát sa veľmi koncentrujú na zapájanie moderných IT a nechtiac sa odkláňajú od hlavného zámeru transformácie a zlepšovania výsledkov.

Odovzdanie riadenia a správy firemnej infraštruktúry spoľahlivej IT firme vytvorí dokonalú kombináciu technológií a nástrojov pre rozvoj a rast spoločnosti. Pri IT outsourcingu oceňujú mnohé firmy profesionálny IT servis a IT bezpečnosť, ktoré by pri využívaní vlastných zdrojov získali s omnoho vyššími nákladmi. V prospech prenájmu IT služieb hovoria samozrejme ďalšie podstatné benefity:

1. Znížite riziko bezpečnostných hrozieb

S rýchlym vývojom IT technológií prichádzajú i nové riziká. Ak sa tomu neprispôsobí firemná IT infraštruktúra, môžu byť firemné systémy náchylnejšie na kybernetické hrozby.

Preneste IT bezpečnosť a jej hrozby na externé IT služby. Ich špecialisti sa tejto tematike venujú dennodenne – vo forme reálneho riešenia vzniknutých situácií, testovania možných hrozieb a promptného reagovania na potenciálne ohrozenia počítačov a dát.

2. Zapájate malé zmeny pre váš rast

Poskytovatelia IT služieb s mnohoročnými skúsenosťami vám (po podrobnej vstupnej analýze, ale aj počas reálnej IT správy) poskytnú inovatívne riešenia pre dobrý výkon, elimináciu technických porúch a prestojov.

Vďaka neustálemu monitoringu vašich počítačov, serverov i celej počítačovej siete lepšie predchádzajú možným problémom a všetky zariadenia pracujú ako hodinky.

3. Podporia vás pri výbere dodávateľov hardvéru a softvéru

Vedenie spoločnosti či manažéri vybraných oddelení dostanú spoľahlivého partnera pri výbere potrebného IT zariadenia, počítačov aj firemných softvérov. Či to bude pomoc s vypracovaním zadania pre dodávateľov, či porovnanie rôznych ponúk, či spolupráca na finálnom rozhodnutí, alebo podpora počas obchodných jednaní, pokojne sa obráťte na vaše externé IT služby.

Skúsenosti s rôznymi druhmi technológií a tiež typmi zákazníkov poskytujú IT firme väčší rozhľad v riešeniach a prehľad o výhodách vybraných IT práve pre vašu spoločnosť.

4. Pracuje pre vás kvalifikovaný tím IT špecialistov

IT firmy, ktoré zabezpečujú IT služby, majú vytvorený tím špecialistov z viacerých oblastí pre pokrytie rozmanitých IT potrieb svojich klientov.

Samotná firma tak získava odborného partnera pre špecializované IT služby na jednom mieste, ktorý je schopný zariadiť aj IT vzdelávanie pre zamestnancov.

5. Výdavky na IT máte pod kontrolou

Keď sa rozhodnete pre akékoľvek zmeny vo vašej IT infraštruktúre, firemnom softvéri či informačnom systéme spoločnosti, váš poskytovateľ IT služieb urobí návrhy a pomôže vám pri výbere správnych riešení s ohľadom na vaše (finančné) možnosti aj potreby firmy. Tak môžete predvídať a posúdiť náklady, ako aj predísť zbytočným výdavkom.

6. Zaistenie bezpečnosti a nevyhnutných dokumentov

Pre dobu, keď firemné údaje a dáta predstavujú alfu a omegu úspešného fungovania spoločnosti, patrí IT bezpečnosť k primárnym požiadavkám na externé IT služby. Súčasťou zaistenia bezpečnosti je ochrana dát pomocou najmodernejších bezpečnostných riešení, zálohovanie ako prevencia straty dát a tiež IT audit ako kvalifikované zhodnotenie aktuálneho stavu IT, vrátane krokov na jeho zlepšenie.

S využívaním IT súvisia mnohé vnútropodnikové dokumenty a smernice, ktoré vám poskytovateľ IT služieb kvalitne a odborne vypracuje.

7. Zlepšenie služieb pre klientov

IT správca, ktorý má vašu IT infraštruktúru a vaše procesy pod dohľadom, vie rýchle riešiť vzniknuté IT problémy, navrhnúť možnosti zlepšenia fungovania a tiež preklenúť počiatočný odpor zamestnancov či vyškoliť ich pre danú zmenu.

To prináša posun vašich zákazníckych služieb na vyššiu úroveň, efektívnejšiu prevádzku a priaznivejšie výsledky spoločnosti.

Adekvátne situácie pre externé IT služby

Rozhodnutie o zverení vašich IT do rúk profesionálnej IT firmy môže prísť samostatne alebo ho sprevádzajú určité príznaky vo vnútri spoločnosti ako:

1. Váš interný IT tím neplní vaše požiadavky a akoby nedokázal plniť zvyšujúce sa nároky vedenia spoločnosti.

2. Vaše počítače, servery či informačný systém nedržia krok s potrebami spoločnosti v oblasti bezpečnosti, inovácií a nových riešení.

3. Časté IT problémy narúšanú efektívne fungovanie obchodov a produktivitu zamestnancov.

4. Rýchly rast firmy zvyšuje nároky na IT oddelenie, podnikové náklady a celkové efektívne fungovanie procesov.

5. Vyskytnú sa obavy a pochybnosti o dostatočnej bezpečnosti vašich dát a IT infraštruktúry.

Dôvodov pre externé IT služby môže byť veľmi mnoho. Ak pred vami stojí akákoľvek podniková zmena v oblasti IT, určite si dohodnite stretnutie so zástupcami IT firmy IT Crab, ktorá poskytuje komplexné portfólio IT služieb. Už jedným rozhovorom odhalíte možnosti pre zlepšenie vašich IT, ako aj pre váš rast a dlhodobý profit.

Dôležité je, aby ste v poskytovateľovi IT služieb našli partnera pre dosahovanie vašich podnikových cieľov.