IT OUTSOURCING

Zefektívnite čas pre vaše podnikanie

Zverte nám do rúk správu vášho IT. Ponúkame vám komplexné, ale aj individuálne služby zodpovedajúce vašim potrebám. Zároveň budete mať službu stále pod kontrolou.

Správa IT formou IT outsourcingu je vykonávaná prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Túto formu spolupráce si zvolilo najviac našich partnerov.

Zistite, ako správne nastaviť službu, aby bola vhodná najmä pre vás:

IT outsourcing

4 kroky pre vašu spokojnosť

01. Analýza

Zistime v akom stave
je aktuálne Vaše IT.

02. Návrh

Navrhneme nápravy
a zlepšenia.

03. Riešenia

Zabezpečíme pre vás riešenia, ktoré vám pomôžu rásť.

04. Podpora

Starostlivosť pre všetkých
používateľov

Kedy zvážiť outsourcing IT a komu zveriť správu?

Naše

Služby IT outsourcingu

IT OUTSOURCING

Správa počítačov

Stabilný chod vašich zariadení a zabezpečenie dát – aj to je výsledok našej starostlivosti. Zabezpečíme kvalifikovanú a ľudskú technickú podporu pre vašich používateľov, riešenie všetkých požiadaviek a vzniknutých problémov.

Správa počítačov
IT OUTSOURCING

Správa serverov

Vaše alebo v cloude? Pomoc s návrhom infraštruktúry alebo prostredia pre vaše aplikácie? Neviete, ako vaše dáta pracujú, a či sú v bezpečí? Zistite aktuálne trendy a majte vaše servery v bezpečí a pod kontrolou prostredníctvom našej správy.

Realizácia

Navrhneme a nastavíme prostredia podľa vašich potrieb.

Bezpečnosť

Pravidelne testujeme a vyhodnocujeme riziká.

Monitoring

Našim monitoringom a pravidelnou kontrolou predchádzate problémom.

Zálohovanie

Majte svoje dáta v bezpečí a pod kontrolou.

Správa siete
IT OUTSOURCING

Správa sieťovej infraštruktúry

Nielen rýchlosť, ale aj požiadavky na bezpečnosť sa neustále zvyšujú. Preto je výber a starostlivosť o vaše zariadenia dôležitá. Navrhneme a nastavíme vám také sieťové riešenia, ktoré budú tieto požiadavky spĺňať.

Služby IT outsourcing

IT Outsourcing poskytujeme každému užívateľovi – od členov vedenia spoločnosti po pracovníkov v prvej línii, samozrejme podľa požiadaviek zodpovedajúcich kompetenciám a právomociam na danej pracovnej pozícii.

Každý podnet aj spoluprácu začíname analýzou aktuálneho stavu, pokračujeme vypracovaním návrhov riešení, ktoré spolu s vami implementujeme a pomocou odborného poradenstva sledujeme ich úspešné využívanie a plnenie cieľa, pre ktorý bolo riešenie realizované.

Vo svete neustálych technologických zmien a tiež rastúcich požiadavkách na bezpečnosť dát je pre vás efektívnejšie, obrátiť sa na externých odborníkov a kvalifikovaných dodávateľov IT služieb. Do hry vstupuje aj hodnota času, ktorý je potrebný pre správu IT v porovnaní s jeho využitím pre základné oblasti podnikania.

Prečo zvoliť IT Outsourcing?

5 dôvodov prečo zvoliť externú správu vašich informačných technológií:

 1. Naše skúsenosti a odborné vedomosti

  Prioritou sú vedomosti, skúsenosti a znalosti profesionálov, ktorí neustále sledujú trendy a majú aj široké portfólio skúseností pri zavádzaní inovatívnych riešení v spoločnostiach z rôznych odvetví.

  Každý deň pracujeme na viacerých projektoch v oblasti správy IT. Prichádzame do kontaktu s modernými technológiami a ich rozmanitým využitím. Zabezpečujeme kvalitné IT služby všetkým klientom bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie podnikania.

 2. Flexibilita a zastupiteľnosť

  IT Outsourcing a tím externých kolegov s bohatými skúsenosťami vám prinesie kontinuálny chod IT vo vašej firme. Či sa rozhodnete pre osobné návštevy a konzultácie alebo budeme vaše požiadavky riešiť formou online komunikácie, to všetko záleží od našej dohody.

  Urobíme všetko pre to, aby ste sa mohli naplno venovať vašim prioritným cieľom vychádzajúcim z hlavnej činnosti vašej firmy.

 3. Bezpečnosť vašich dát

  Efektívny IT Outsourcing poskytuje zlepšenia informačných technológií alebo systémov, podporu pre používateľov a tiež zlepšenie povedomia využívania IT vo vašej firme.

  Zavedenie lepších bezpečnostných štandardov či systémov vám umožní pracovať efektívnejšie a redukuje riziko úniku citlivých informácií a dôležitých dát v rámci firmy i mimo nej. S dôvernými informáciami pracujeme veľmi citlivo.

 4. IT outsourcing prináša úsporu nákladov aj vyššiu produktivitu

  IT Outsourcing je vhodný všade, kde vznikne potreba posunu na inú úroveň, alebo ak firma pociťuje stagnáciu v danej oblasti.

  Aj keď úsporu nákladov v krátkodobom meradle nepocítite, z dlhodobého hľadiska sa prejaví úspora času presunutá do iných nosných oblastí firmy a dosiahnutie lepších obchodných výsledkov.

  Vďaka externej IT správe sa stanete efektívnejší, zvýšite vašu produktivitu práce, a tým logicky rastiete.

 5. Priateľský a iniciatívny prístup

  Základom každodennej komunikácie s klientom je priateľská a otvorená komunikácia. Všetci naši kolegovia sa s vami rozprávajú jednoducho a zrozumiteľne, aby ste boli naším rovnocenným partnerom.

  Znalosť trendov a noviniek v IT sfére nám umožňuje vytvárať návrhy pre inovatívne riešenia vašich existujúcich aj špecifických požiadaviek.

  IT Outsourcing zabezpečujeme tak, aby naši klienti dosahovali vyššiu produktivitu a celkovú profitabilitu.